El bagatge cultural que donen 1000 anys d’història ens ha deixat nombrosos testimonis de la cultura pirinenca que avui ens permeten reviure l’evolució d’una manera de viure totalment adaptada a un medi natural muntanyenc. Escampats per tota la comarca trobareu diversos centres d’interpretació sobre la manera de viure i les professions pallareses.

Una menció especial es mereix l’arquitectura tradicional que abraça des de les esglésies i monestirs romànics, fins als ponts d’origen medieval, les places porxades, les cases pairals, les bordes i fins i tot les més senzilles cabanes de pastors.
son